Palowy fundament nadmorskiego hotelu – czy jest opcją obowiązkową

Fundament palowy nadmorskiego wieżowca to opcja dopracowana, bo tego typu wysokie budynki narażone są na działanie silnego wiatru i co najistotniejsze muszą być też stabilnymi, bo te budynki to bardzo często hotele, które muszą robić pozytywne wrażenie na gościach. Dlatego są one opcją wyszukaną jeśli chodzi o ozdobne detale i kształt szklanych paneli elewacji. Niektóre z tego typu hoteli mają też basen na dachu, czyli na samym szczycie mają wiele ton wody. Tego typu bardzo ważne detale muszą być uwzględnione jeszcze przed wjechaniem koparek na działkę budowlaną, która jest fragmentem plaży.

Mowa tu dokładnie o tym, że fundament palowy musi sięgać znacznie głębiej, jeśli na dachu wieżowca lub na jednej z jego wyższych kondygnacji ma się znajdować spory basen. W takiej lokalizacji ewentualne skutki oddziaływań huraganów, i innych burz też mają znaczenie, bo te gwałtowne zjawiska pogodowe, to też silny wiatr, z którym musi sobie poradzić dany budynek. Istotnym czynnikiem jest też wysokość takiej budowli, bo każda kondygnacja wyżej, to większa skłonność wieżowca do bujania się na silnym wietrze. Dlatego wyższe hotele to sięgające głębiej fundamenty palowe i więcej stali w tych fundamentach. Bardzo ważnym czynnikiem w przypadku takich budynków jest też zasolenie gruntu na którym powstaje dana budowla.

Nie od dziś pewnym jest to, że beton pije wilgoć z gruntu i jeśli to wilgoć z solą morską, to fundament palowy zacznie się szybciej zużywać. Temu zjawisku przeciwdziała izolacja fundamentu, który ma przetrwać wiele dekad w zasolonym gruncie. Rzecz jasna sama obecność tego typu izolacji to nie pewność co do tego, że budynek przetrwa wiele lat, bo każda izolacja stopniowo ulega i z tej konkretnej przyczyny ostatnio najpopularniejszymi opcjami są izolacje, które wspomaga system elektroniczny. Izolację tego typu wspomagają też falochrony wykonane z betonowych elementów prefabrykowanych, które co jakiś czas się wymienia.

Elementy te chronią brzeg i fundament wysokiego hotelu, który przez wiele lat powinien przynosić zyski. Z tej przyczyny musi on zostać wybudowany na bardzo dobrym fundamencie, który uwzględnia wszystkie założenia projektu hotelu.